REMEDIAL TEACHING

Geschikt voor:
Basisschoolleerlingen.

Wat houdt het in?
- Wekelijks professionele en persoonlijke begeleiding op maat bij rekenen, spelling en begrijpend lezen
- Begeleiding bij (vermoeden van) dyslexie/dyscalculie
- Doelgericht werken: didactisch onderzoek, handelingsplan, verslaglegging, remediëring en evaluatie
- Training van de cito vraagstelling en voorbereiding op de Cito-toetsen
- Aandacht voor concentratie, werkhouding en een andere manier van leren (beelddenken)
- Inzet van erkende materialen en methodes
- Afwisselende werkvormen
- Oefeningen voor thuis en advies voor ouders

Wat kunt u verwachten?
- Verbetering van werkhouding en leerresultaten
- Groei in sociaal-emotionele ontwikkeling
- Heldere communicatie naar ouders en school