BIJLES & HUISWERK BEGELEIDING

Geschikt voor:
Middelbare scholieren, basisschoolleerlingen midden/bovenbouw

Wat houdt het in?
- Wekelijks professionele en persoonlijke begeleiding op maat
- Doelgericht werken: didactisch onderzoek, handelingsplan, verslaglegging, begeleiding en evaluatie
- Gericht op studievaardigheden (o.a. planning, leerstrategieen en concentratie) en/of:
- Vakinhoudelijke begeleiding voor Engels en exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie)
- Aandacht voor motivatie en werkhouding
- Oefeningen voor thuis en advies voor ouders

Wat kunt u verwachten:
- Verbetering studievaardigheden
- Groei in zelfvertrouwen en zelfstandigheid
- Betere schoolresultaten