TARIEVEN

Intakegesprek

Individuele begeleiding: remedial teaching basisschoolleerlingen

Individuele begeleiding: bijles Engels en exacte vakken middelbare scholieren

Individuele begeleiding: huiswerkbegeleiding en studievaardigheden middelbare scholieren

Screeningsonderzoek:
dyslexie, dyscalculie, rekenen, spelling en begrijpend lezen  

Zorgarrangementen voor scholen

PGB (Persoons Gebonden Budget) invulling via gemeente Langedijk/Heerhugowaard

 

gratis

€45,- per uur (wekelijks begeleiding van 50 minuten + verslaglegging en evaluatie, m.u.v. de schoolvakanties)


€38,- per uur (idem)
 

€45,- per uur (idem)
 

€45,- per uur

 

€ 53 per uur (invulling in overleg met de school)

€ 53 per uur (invulling in overleg)